DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Häglinge församling
1806 - 1894


1863
ej angivet
16677/DDSS

Brudgummen
Nils Nilsson
skomakare
Ljunga
ej angivet
89

Bruden
Karna Håkansdotter
piga
Ljunga
ej angivet
400

Skriftligt bifall lemnadt af Karna Håkansdotters Moder Bengta Svensdr och Karnas broder Sven Håkansson från Broby, d. 25 Nov. 1863 och bevittnadt af Nils Pettersson och August Haglund. Blef ej någon lysning utaf emedan Pigan Karna Håkansdotter, som befanns ej ej kunna sin christendomskunskap antagligt, nekade att infinna sig till undervisning i densamma.

Källhänvisning
Häglinge kyrkoarkiv E I:2
4 / 8
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Vigda 1862-1890.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Häglinge C I:1 1806-1846, Häglinge E I:1 1834-1861, Häglinge E I:2 1862-1890 samt Häglinge E I:3 1891-1894.