DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ivö församling
1695 - 1894


1854-12-06
död
70896/DDSS

Den avlidne
Sven Andersson
man
f. f. åbo
änkling
N-r 1 Ifö
ej angivet
 98
 8
 15
 

Anförvant

Han var född på Ifö d. 21 Mars 1756. Stamfader för 13 barn, 46 Barnbarn och 41 Barnbarnbarn.

Källhänvisning
Ivö kyrkoarkiv C I:2
237 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1787 - 1860, Vigda 1787 - 1860, Döda 1787 - 1860

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ivö C I:1 1695-1786, Ivö C I:2 1787-1860 samt Ivö F I:1 1861-1894.