DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Glimåkra församling
1693 - 1894


1842-09-12
död
41797/DDSS

Den avlidne
Inger Anonymidotter
kvinna
piga
ej angivet
Glimåkra
ej angivet
svår förlossning
 ca 26
 
 
 

Anförvant

Efter en svår förlossning med ett oäkta barn, som var dödfödt, Inger hade i barndomen utvandrat fr. sitt hem, men visste ej sjelf, hvarifrån hon var kommen. Ingen säker underrättelse hade om henne kunnat fås, Hon tycktes vara vid pass 26 år gammal. Till sin första nattvårdsgång var hon här beredd och admitterad - Hon begrofs d. 17. Sept-r

Källhänvisning
Glimåkra kyrkoarkiv C I:5
145 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1836-1861. Vigda 1836-1861. Döda 1836-1862.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C I:1 1693-1729 T.o.m. 1729-09-28. Endast begravningsbok, Glimåkra C I:2 1729-1751 Fr.o.m. 1729-11-09. Åren fram till 1750 endast begravningsbok, Glimåkra C I:3 1752-1800, Glimåkra C I:4 1801-1835, Glimåkra C I:5 1836-1862 samt Glimåkra F I:1 1861-1894.