DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Vånga församling
1690 - 1895


1774-02-17
död
282726/DDSS

Den avlidne
Måns Håkansson
man
inhysesman
gift
Nyteboda
inom äktenskapet
bröstwärk och lungsot
 68
 
 
 1706-02-11

Anförvant
Karna Olufsdoter
maka

En dumbe man från Nyteboda föd therstädes af framledne hederliga ägta föräldrar rusthållsåboen Håkan Pärsson, och hustru Gunnilla Gammals doter. Gift år 1751 d: 12 November med pigan nu warande enkan Karna, lefwat med henne på 23 året, Samman aflat 6 barn, 3 soner och 3 dotrar, af hwilka 2 soner och 1 doter lefwa. Sjuklig några år. Ålder på 68 året gammal. Han hade i sin lifstid en bunden tunga, som icke förmådde uptäcka sina hjertans tankar, hwarken för Gud eller menniskior. Men hans hjerta talade dock igenom milda miner och gebärder, at han mente wäl, och älskade både Gud och menniskjor, Hans omgängelse war dygdig och behagelig jämte det han i många handa slögder war en ganska snäll och flitig arbetare.

Källhänvisning
Vånga kyrkoarkiv C I:5
67 / 7
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1767-1810. Vigda 1767-1810. Endast vigselbok 1767-1786. Döda 1767-1810.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Vånga C I:1 1690-1692, Vånga C I:2 1693-1717, Vånga C I:3 1718-1742, Vånga C I:4 1743-1766, Vånga C I:5 1767-1810, Vånga C I:7 1811-1820, Vånga C I:8 1817-1861, Vånga C I:11 1861-1865, Vånga F I:1 1865-1880 samt Vånga F I:2 1880-1894.