DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Örkeneds församling
1721 - 1894


1834-02-25
död
181666/DDSS

Den avlidne
Jöns Bengtsson
man
inhyses, gårdman
änkling
Nedraryd
ej angivet
mord
 77
 
 25
 

Anförvant

ihjelslagen i sin säng, efter laga besigtning begrafven

Källhänvisning
Örkeneds kyrkoarkiv E I:1
9 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Örkened C I:1 1721-1771, Örkened C I:2 1772-1800, Örkened C I:3 1801-1831, Örkened E I:1 1832-1861 samt Örkened F I:1 1861-1894.