DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Skårby församling
1790 - 1894


1875-03-30
död
145729/DDSS

Den avlidne
Lars Henricsson
man
inhyses
gift
N-o 14 Gusnafva
ej angivet
slog sig ihjäl
 38
 2
 13
 

Anförvant

Föll ned från ett träd, när han var ute för att stjäla ved och slog sig ihjäl.

Källhänvisning
Skårby kyrkoarkiv C I:5
159 / 8
Landsarkivet i Lund
171
Nej
Volymen innehåller: Födda 1862-1880. Döda 1862-1880.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Skårby C I:3 1790-1824, Skårby C I:4 1825-1862, Skårby C I:5 1862-1880 samt Skårby C I:6 1881-1894.