DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Skårby församling
1790 - 1894


1842-01-26
död
144957/DDSS

Den avlidne
Bengta
kvinna
ej angivet
Skårby socken
ej angivet
 84?
 
 
 

Anförvant

Den så kallade Elfva-Bengtan i Skårby socken, som från urminnes tider lär hafva bott i en af henne uppförd jordhydda på gränsen emellan Willie, Kattslösa och Skårby Socknars ägor vid Snöftarp, och som i flera decennier blifvit skjutsad omkring i Skårby Socken från gård till gård, dog i Torpet Grekland den 26-te och begrofs den 30-de Januari. Hennes ålder är okänd; men sjelf har hon längesedan uppgifvit sig hafva hunnit öfver 100 år. 84? [prästens frågetecken]

Källhänvisning
Skårby kyrkoarkiv C I:4
375 / 3
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1825-1862. Vigda 1825-1862. Döda 1825-1862.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Skårby C I:3 1790-1824, Skårby C I:4 1825-1862, Skårby C I:5 1862-1880 samt Skårby C I:6 1881-1894.