DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ottarps församling
1713 - 1894


1832-05-18
anträffad
129081/DDSS

Den avlidne
Nils Larsson
man
åbo
ej angivet
Bryningstorp
ej angivet
hängning sjelfmördare
 37
 
 
 

Anförvant

I anseede till Härads Rättens sent utkomna Dom, Blef Hemmans Åboen Nils Larsson uti Bryningstorp 37 år gammal, som sjelf genom hängning afhände sig lifvet den 18 Maii, icke förr än nu uti Boken införd. Enligt Rättens Dom blef han uti Kyrkogården begrafven, emedan han, som fört en olastelig vandel, ansågs hafva burit hand på sig sjelf i förtviflan, och sinnesvånda öfver sin usla, och fattiga belägenhet, hvilken mycket förodsakats genom dess Herremans, Tornerhjelms omilda behandling. Milde Gud! Från misströstan och förtviflan bevare oss din Nåd.

Källhänvisning
Ottarps kyrkoarkiv C I:5
267 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1831-1860. Vigda 1831-1860. Döda 1831-1860.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ottarp C I:1 1713-1780, Ottarp C I:2 1776-1784, Ottarp C I:3 1784-1799, Ottarp C I:4 1799-1830, Ottarp C I:5 1831-1860 samt Ottarp F I:1 1861-1894.