DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Kvidinge församling
1794 - 1894


1803-03-19
födelse
737300/DDSS

Barnet
Petronella Laurentia
kvinna
inom äktenskapet
2

Fadern
Johan Georg Krook
hofprädikant, probst och kyrckoherde, herr magister
Qwidinge Prestegård

Modern
Christ. Elis. Gustava von Olthoff
fru

Gudmodern till den första Fru Probstinnan Nordwall i Riseberga Mansfaddrar woro Herr Controlören Tauson, Herr Probsten I: Nordwall Herr Rectoren Magister Stoltz och Notarien Herr Magister Carl Öhrn Fröken Carolina von Olthoff Demoiselle Elisabeth Dröcher i Probstegården.
Fadern ordinarie Kongl. Hof Prädikanten Probsten och Kyrckoherden Herr Magister Johan Georg Krook.

Källhänvisning
Kvidinge kyrkoarkiv C I:4
83 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1794-1859.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kvidinge C I:4 1794-1859, Kvidinge C I:5 1860-1887, Kvidinge C I:7 1888-1894.