DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884


1767-??-14
födelse
274749/DDSS

Barnet
Johannes
man
utom äktenskapet

Fadern

Modern
Johanna Ekelund
qvinfolk

hustru Hanna Frisch bar barnet, Wittnen woro Hans Frisch, Trued Månsson, Swenborg Jöns d: och Maija Sandberg
[månad ej angiven i födelsedatum] blef den 15 derpå följande hemma döpt. Till barnefader utlades en Person, som Qwinfolket säger sig icke känna, utan at han Kommit til henne en afton med grå Kläder och Peruqve, och i sin husbondes frånwaro twungit henne til Köttslig beblandelse; men föregifwer at han warit ifrån Landet, hwilket den H: Guden lärer i sinom wäl uptäcka, så wäl som qvinfolkets ogrundade berättelser

Källhänvisning
Ystads S:t Petri kyrkoarkiv C:2
160 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.