DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kuriosaposter

I kyrkböckerna finns det många spännande händelser att läsa om. Historiens vingslag gör sig gällande.
Det är som att stiga in genom dörren till gånga tiders hem. Läs vidare här om ovanliga, kuriosa, spännande,
hemska och roliga berättelser ur kyrkboksmaterialet

Kan man bli ihjälskrämd av ett spöke?
Skräddaren Bengt Jönsson i Oxie dog den 10 februari 1751 för att han blev skrämd av ett spöke.

Uppgifterna är hämtade ur Oxie församlings död- och begravningsbok. Se posten här.
Den stummes eftermäle
I äldre tiders dödböcker kan man ofta finna positiva eftermälen och levnadsbeskrivningar över präster och deras familjer. Mindre ofta om fattigt folk. Men undantag finns.
Den stumme (dumbe) inhysemannen Måns Håkansson i Vånga socken dog den 17 februari 1774. Om honom skrev prästen att trots att han hade en bunden tunga som inte "upptäcka sina hjertans tankar", talade hans hjärta genom milda miner och åtgärder (gebärder) att han menade väl och älskade både Gud och människor.

Uppgifterna är hämtade ur Vånga församlings död- och begravningsbok. Se posten här.
Renexport till Spanien
Den fjärde april år 1777 dog ett elva veckor gammalt gossebarn av "bröstsjuka" i Helsingborg. I kyrkoboken har prästen noterat att han var son till lappmannen Thomas Mårtensson och dennes hustru Dorothea Svensdotter. Jonas, som pojken hette "blef för them död under de att the woro här wistandes med reendjur, dem de skulle fölgacktige wara till Spanien".
Om bakgrunden till detta får vi en del information av följande anteckningar från Helsingborgs rådstuga den 14 april 1777:
Uti ankomna skrifwelser som exhibierades och upplästes har konungens befallningshafware underrättat magistraten att en hovjägare blifwit afsänd från Stockholm hit till staden med 6 st, renar, en lapp och dess hustru samt ett deras barn, hvilka renar och lappar skola såsom en present öfwersändas till konungen i Spanien med det skjepp, som herr öfverstelieutnanten och riddaren Baron Strömfelt kommer att föra wid dess bestickning till Marocco; i följe heraf magistraten anmodas att wid deras framkomst låta draga försorg om theras föda och underhåll med mera then tiden the sig här kunna komma att uppehålla.

Landsarkivet i Lund, Helsingborgs stadsarkiv, Rådhusrättens och magistratens arkiv. Domböcker, A I: 83.
Uppgifterna är hämtade ur Helsingborgs stadsförsamlings död- och begravningsbok. Se posten här.
Ur Glimåkra kyrkobok berättas denna historia:
I Glimåkra församlingsbok år 1842 berättas om kvinnan Inger Anonymidotter som födde ett dödfött barn. Prästen hade skrivit anonymidotter eftersom han inte visste hennes efternamn. Visse hon vad hon hette eller höll hon det hemligt? Se posten här.
Skannat från boken
Ur Örkeneds kyrkobok berättas om mannen som blev mördad i Nedraryd. Året var 1834. Läs vidare om vem denne man var och hur mordet gick till.
Mannen som tog livet av sig på grund av sin fattigdom. Prästen berättar närmare om orsakerna till hans död. I Ottarps församlingsbok står detta att läsa om. Se vidare.
Skannat från boken
Oäkta barn nämns ibland i kyrkböckerna. Här visas hur en okänd person "kommit til henne en afton med grå Kläder och Peruqve, och i sin husbondes frånwaro twungit henne til Köttslig beblandelse". Kvinnan Johanna Eklund hade nio månader senare fött sin son Johannes år 1767. Läs om detta i Ystad Sankt Petri församlings kyrkbok.
Skannat från boken
Ett register från en av de äldre ministrialböckerna är utlagt! Det gäller Röke församling. Detta register täcker åren 1647 till 1689! Ta en titt!
Skannat från boken
Mannen Lars Henricsson dog när han var ute för att stjäla ved. Läs om denna tragiska händelse i kyrkboken för Skårby församling.
Ett annorlunda efternamn finns i Ivetofta kyrkbok, namnet på en båtsman. Se närmare på den 26 februari 1841.
Ytterligare ett annorlunda namn, i det här fallet ett förnamn på Magnus Wessondahls lilla son. År 1825 i Ivetofta församling.
"Elfva-Bengtan i Skårby socken" ska ha bott i en jordhydda sedan urminnes tider. Hon skulle enligt egen uppgift varit över 100 år gammal.
Läs vidare om Elfva-Bengtan
Skannat från boken 1
Skannat från boken 2
En vacker nekrolog över den bortgångna prostinnan Augusta Karlsson, född Agrell, som dog den 28 september 1826 i Kviinge.

"Lätt Hon seglar nu den flydda uppå himlens vågor blå och dess Farkost är den skönsta stjerna, som i quällens stund vår blick så gerna, söker till att Nå."
Läs fortsättningen på denna nekrolog.
Skannat från boken
Barnet Fritz Fabian föddes i maj 1873 och antecknades i födelseboken för Förkärla församling som hittebarn.

Fritz Fabian blev fosterbarn hos båtsmannen, torparen och arbetskarlen Anders Magnusson Holm och hans hustru Mathilda Augusta. Han var fosterföräldrars enda barn. Fritz Fabian arbetade som målarelärling men gjorde andra saker också. Från det han var 17 år gammal straffades han flera gånger för stölder, bedrägeri och förfalskning.

År 1902 dömdes Fritz Fabian av Karlshamns rådhusrätt till 2 månaders fängelse för bedrägeri och ankom 25 juni 1902 till Kronohäktet i Karlshamn för att avtjäna sitt straff. Enligt fångrullan var han 1.67 lång, hade ordinär kroppsväxt, bruna ögon och mörkt hår, spetsig näsa och ovalt ansikte. Snyggt ekiperad var han och hade med sig extra kläder. Vid ankomsten noterades hans garderob: 1 mössa, 1 förhänge, 10 löskragar, 3 rosetter, 1 tröja, 1 kläde, 2 skjortor, 3 par byxor, 1 par strumpor, 1 par skor, 1 par pjäxor, 1 par manschetter, 1 börs, 1 urkedja och 1 promenadkäpp.

Fängelsevistelsen avbröts efter bara nio dagar. Fritz Fabian avled 3 juli 1902 av brustet magsår.
Skannat från boken
Vi vill gärna tacka Eva Dalin som hörsammade vår uppmaning att ta reda på vad som hände med detta hittebarn.
Ryttaren Pehr Laxström i Kvistofta hade varit med i det Pommerska kriget. Han hade en särskild sjukdom som gjort att han "erhållit nytt hår och nya tänder". Denna sjukdom säges gå i släkten. I nekrologen över ryttaren står mycket intressant att läsa vidare om.
Skannat från boken 1
Skannat från boken 2
Slutligen ett register över ytterligare en av de äldre ministralböckerna som lagts ut! Det gäller Farstorps församlings vigselregister från 1663-1664! Se närmare på en post!!! Det gäller vigseln mellan Jöns Böcker och Ellne Persdotter.
Pigan Karna Håkansdotter i Ljunga fick inte gifta sig då hon nekade att "infinna sig till undervisning" i kristendomskunskap. Läs om detta i Häglinge vigselbok. Hur gick det sedan? Blev de någonsin gifta? Sök vidare i databasen och se om Karna Håkansdotter blev gift med skomakaren Nils Nilsson!
Skannat från boken
Drängen Nils Bengtsson rymde ifrån sitt ståndande äktenskap med pigan Bengta Swensdotter. Läs vidare i Östra Broby vigselbok.
Trädgårdsmästaren Carl Axel Bergholtz blev enligt "laga kraftvunnen dom" "ålagd" att gifta sig med mejerskan Karna Andersson i Bäckaskog. Läs vidare om detta i Kiabys kyrkbok år 1880.
Skannat från boken

Hur gick det med detta äktenskap?

Karna Andersdotter hade två oäkta döttrar födda 1871 och 1874. Den äldsta dottern hade en namngiven far, någon far till yngsta dottern nämns inte. I Kiaby husförhörslängd får man veta att det var Villands häradsrätt som hade ålagt Carl Axel att gifta sig med Karna "i det han under äktenskapslöfte hävdat henne". Paret vigdes alltså 8 februari 1880 och redan 21 maj föddes dottern Ester Wilhelmina i Helsingborg. Tyvärr avled flickan 3 oktober samma år men äktenskapet fortsatte och bröts först med Karnas död i Helsingborg 21 juli 1884. Carl Axel avled i Helsingborg 6 juni 1887. Hans styvdöttrar kallade sig båda Bergholtz.

Källor:
Kiaby (L) AI:9 (1875-1879) Bild 362 / Sida 354
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AI:71 (1880-1884) Bild 121 / Sida 52
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AI:80 (1884-1890) Bild 169 / Sida 1061
Vi vill gärna tacka Eva Dalin som hörsammade vår uppmaning att ta reda på vad som hände med detta hittebarn.
Kärleken resulterade i en son. Den 71-årige Ola Bengtsson på Ivö fick sonen Nils tillsammans med sin hustru, den 36-åriga Bengta Nilsdotter. Året var 1876. Läs vidare om om detta
Ytterligare en spännande post hämtat ur Ivö kyrkbok. Den berättar om mannen Sven Andersson som dog vid en ålder av 98 år och 8 månader. Han var "Stamfader för 13 barn, 46 Barnbarn och 41 Barnbarnsbarn". Läs vidare om honom.
Skannat från boken
Kärleken slutade inte alltid lyckligt. I databasen återfinns en vigsel i Kristianstad mellan Bengt Edvard Sigge Sparre och Luitgard Engel Dorothea Adlercreutz. Några år senare (1888) mötte han, mera känd som Sixten Sparre, lindansösen Elvira Madigan. Kärlek uppstod dem emellan. Läs vidare om deras öde på Didier Gautiers hemsida. Kärlekshistorien slutade tragiskt, då Sixten Sparre sköt sig själv och sin käresta, eftersom deras framtid i den tidens samhälle såg mörk ut. Alla känner till sången "Elvira Madigan", som skrevs av Johan Lindström Saxon. På en privat hemsida återfinns denna visa - "Sorgerliga saker hända...".
Skannat från boken

30 dagar i februari år 1712

Mellan åren 1700 (mars) och 1712 (februari) hade Sverige en egen tideräkning. Det resulterade i att det år 1712 fanns 30 dagar i februari. I kyrkboken för Ystad S:t Petri finns en vigsel registrerad den 30 februari mellan Sven Hall och pigan Ellna Jeppsdotter. Se vidare i posten! Den 30 februari 1712 var en fredag.
Skannat från boken
Nils Andreas Andersson, Förslöv.
Skannat från boken