DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Kontakta oss

Adress:
Landsarkivet i Lund
Riksarkivet
Box 2016
220 02 LUND
Tel vx: 010-476 72 00
E-post: ddss@riksarkivet.se

Vill Du stödja DDSS ekonomiskt eller arbeta ideellt med oss?

Projektet behöver stöd för att kunna fortleva och utvecklas.
Kontakta oss för vidare information.

Samordnare
David Larsson
Tel: 010-476 83 00
E-post: david.larsson@riksarkivet.se