DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Kontakta oss

Landsarkivet i Lund
Box 2016
220 02 LUND
Tel vx: 010-476 72 00
E-post: ddss@riksarkivet.se

Samordnare
Solveig Fagerlund
Tel: 010-476 82 86
E-post: solveig.fagerlund@riksarkivet.se

Vill Du stödja DDSS ekonomiskt?

Projektet behöver stöd för att kunna fortleva och utvecklas.
Kontakta oss för vidare information.Studievägledning